UWAGA: Aby uniknąć nieporozumień (np. godziny zameldowania, zakaz wnoszenia sprzętów sportowych) prosimy przeczytaj nasz krótki Regulamin.

Aby pobrać Regulamin jako plik PDF kliknij poniżej:

Regulamin (PDF)

Regulamin podczas pobytu:

 1. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
 2. W domu chodzimy boso lub w miękkich kapciach. Buty zostawiamy na ociekaczach.
 3. Nie wnosimy do budynku sanek, nart, desek, rowerów itp. Nie wynoś z budynku jego wyposażenia np. krzesła, pościel, koce, poduszki.
 4. Segregujemy odpady.
 5. Nie robimy imprez, nie hałasujemy.
 6. Obowiązuje zakaz palenia w budynku i przy otwartych drzwiach. Palimy tylko w wyznaczonych miejscach.
 7. Zgłaszaj nam niezwłocznie szkody, usterki i zagrożenia oraz nie podejmuj się samodzielnie napraw.
 8. W okresie grzewczym włączamy dla dodatkowego komfortu ogrzewanie podłogowe, którym steruje wyłącznie Gospodarz. Jeżeli ogrzewamy, nie zostawiaj otwartych drzwi i okien, a jeżeli jest za gorąco daj nam znać.
 9. Prosimy zgłosić wcześniej chęć korzystania z paleniska. Dostarczymy trochę drewna i kijki do pieczenia kiełbasek. Dodatkowe drewno można zakupić u Gospodarza w cenie 30 zł worek lub marketach budowlanych. Nie używaj przedmiotów zwiększających ryzyko pożarowe: palniki, grzałki turystyczne itp.
 10. Udostępniamy bez dodatkowych opłat WiFi w obiekcie.
 11. Na naszej posesji możesz zaparkować jedno auto. Bagaże należy przenieść ok. 60m. Parking i część posesji jest utwardzona kamieniami, pozostała część to głównie teren zielony, miejscowo ziemia.
 12. Prosimy o gaszenie na noc świateł zewnętrznych budynku aby nie straszyć dzikiej zwierzyny.
 13. Goście zobowiązują się przygotować obiekt do odbioru: wynieść rzeczy osobiste; umieścić w zmywarce brudne naczynia; uprzątnąć śmieci oraz resztki jedzenia, zaczekać na odbiór obiektu (zwykle 2 minuty).
 14. Znalezione rzeczy przechowujemy do 7 dni. Odsyłamy na koszt Gościa jeżeli zgłosił taką prośbę.

Warunki rezerwacji:

 1. Goście oświadczają, że znają i zobowiązują się przestrzegać Regulaminu, a wszelkie wątpliwości co do opisów, zdjęć, wyposażenia, wyjaśnili z Gospodarzem.
 2. Wyrażamy zgodę na przyjazd i pobyt ze zwierzętami ale pod pewnymi warunkami. Psy nie śpią w pościeli ani na łóżkach tylko na własnych posłaniach. Mogą leżeć na kanapie ale tylko na własnym kocyku. Psy za potrzebą wyprowadzamy poza podwórko.
 3. Meldujemy się od 15:00 do najpóźniej 23:00 lub kolejnego dnia od 7:00.
 4. Wymeldowujemy się od 7:00 do 11:00.
 5. Wymagamy ważnych dowodów osobistych.
 6. Odmawiamy zameldowania osób nieuzgodnionych, pod wpływem środków, wulgarnych, agresywnych lub sugerujących zachowaniem, że nie zamierzają przestrzegać regulaminu.
 7. Rezerwacja wymaga wpłaty przelewem (waluta złoty polski): 100% kwoty pobytu w ofercie bezzwrotnej (w przypadku odwołania, niedojazdu obiekt zatrzymuje 100%) lub 50% kwoty pobytu w ofercie standardowej (do 14 dni przed przyjazdem możliwe jest bezpłatne odwołanie, później obiekt zatrzymuje 50% kwoty pobytu). Pozostałą kwotę pobytu oraz 500 zł kaucji zwrotnej należy wpłacić przelewem do 7 dni przed przyjazdem.
 8. Rezygnacja, czy skrócenie pobytu nie uprawnia do zwrotów wniesionych opłat.
 9. Jeżeli nie stwierdzono szkód, zwrot kaucji zlecamy przelewem najpóźniej kolejnego dnia roboczego od wyjazdu.
 10. Gospodarz może anulować Rezerwację do 48 godzin od jej potwierdzenia bez podania przyczyny lub uznać za rezygnację z pobytu w przypadku braku otrzymania pozostałej kwoty pobytu i kaucji w ustalonych terminach.
 11. Kary umowne: palenie w budynku i przy otwartych drzwiach 2000 zł + zakończenie usługi, zgubienie klucza 200zł.
 12. Gospodarz może wejść do obiektu bez uprzedzenia Gości, jeżeli istnieje podejrzenie: zagrożenia stanu obiektu, życia Gości; nieprzestrzegania Regulaminu; awarii, uruchomienia / uszkodzenia systemów alarmowych itp.
 13. Gospodarz nie odpowiada za: pojazdy i przedmioty Gości niezależnie od miejsca ich pozostawienia; jakość usług podmiotów trzecich (np. internet, prąd); działania osób trzecich.
 14. W razie nieprzestrzegania regulaminu Goście zrzekają się kaucji zwrotnej i zobowiązują się natychmiast opuścić teren posesji.
 15. Goście odpowiadają prawnie i finansowo za bezpieczeństwo swoje i dzieci, powierzone im mienie, roszczenia względem Gospodarza osób trzecich lub kolejnych Gości wynikłe z zachowania i szkód wyrządzonych przez Gości. W razie braku porozumienia zostanie spisany protokół przez wezwane służby, a Gospodarz będzie domagał się odszkodowania od Gości w sądzie właściwym dla siedziby Gospodarza.

GospodarzBeata Błaszczyńska, Taszów 15, 57-343 Lewin Kłodzki, również osoby upoważnione.

Reklamacje należy zgłaszać do 14 dni od daty wyjazdu na adres taszowka@gmail.com

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi do 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Reklamacje nie obejmują niedogodności, które mogły być usunięte bez istotnych uciążliwości dla Gości.